myWORK

NAPRAWA I KONSERWACJA PODRĘCZNEGO

SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Prowadzimy usługi w zakresie:
Konserwacja i naprawy gaśnic:
  *przeglądy techniczne,
  *naprawy,
  *legalizacja butli.
Przeglądy, naprawy i konserwacja hydrantów wewnętrznych.
Konieczność wykonywania przeglądów i badań hydrantów wewnętrznych oraz węży pożarniczych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - patrz § 3 i § 18
( Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1138). Rozporządzenie określa także częstotliwość tych badań i przeglądów (co najmniej jeden raz w roku).
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (jednolity tekst
Dz. U. Nr 147 z 2002 r.) określa obowiązki właścicieli obiektów i budowli,
w których zainstalowane są w/w urządzenia.
Zakres przeglądów technicznych i konserwacji hydrantów wewnętrznych określa szczegółowo norma PN-EN 671-3.