myWORK

BADANIA CIŚNIENIA HYDRANTÓW HYDRO-TESTEM

HYDRO-TEST jest urządzeniem przeznaczonym do serwisowania (okresowe, coroczne kontrole) hydrantów wewnętrznych DN25, DN52 i zewnętrznych DN80 i 100 przy pomocy wzorcowanych dysz równoważnych, współczynnika K i wydajności Q. Pomiar odbywa się pod kątem określenia wydajności badanego hydrantu. Zastosowana technika pomiaru wydajności przyrządem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemysłowej. Zastosowane wzorcowane dysze równoważne i pomiarowe odpowiadają wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach, a szczegółowo określonych w normach.