myWORK


DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Wypadki przy pracy, związane z pracą, wypadki w drodze do pracy i z pracy.
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika?
Zgodnie z przepisami w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:
  * zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
  * zabezpieczyć miejsce wypadku
  * zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  * sporządzić właściwą dokumentację
  * zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Firma MARPOŻ proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.