myWORK


ERGONOMIA PRACY

   Ergonomia jest dziedziną teoretyczną i stosowaną, w której wykorzystuje się wiedzę o możliwościach psychofizycznych człowieka do projektowania nowego stanowiska pracy lub do korygowania już istniejącego. Przygotowany komentarz w swej treści przybliża pojęcie ergonomii.