myWORK


AUDYT BHP

   Przeprowadzamy wewnętrzny audyt BHP polegający na sprawdzeniu poprawności i przestrzeganiu zaimplementowanych wcześniej wytycznych
z zakresu BHP i P.POŻ. Wywiad z pracownikami i ogólna ocena siedziby pozwala nam szybko zweryfikować ewentualne niedociągnięcia. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić raport jakie dodatkowe zmiany należy wprowadzić. Audyt możemy przeprowadzić w każdej firmie, natomiast
w firmach podejmujących z nami stałą współpracę (outsourcing), audyt taki przeprowadzany jest standardowo w celu wprowadzenia wysokiego standardu BHP i P.POŻ, oraz skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w firmie. Raz
w roku przeprowadzamy kontrolę stanu bezpieczeństwa w firmie zakończoną raportem rocznym. W razie potrzeby sugerujemy potrzeby zmian lub dodatkowych szkoleń. Obecnie poprawa bezpieczeństwa w firmie w ramach planowanych inwestycji może dostarczyć dodatkowych punktów przy ocenie wniosku o dotacje unijne. Wykonujemy audyt polegający na zbadaniu obecnego stanu bezpieczeństwa i szacujemy w oparciu o dane techniczne maszyn, urządzeń i obiektów ewentualną poprawę tego stanu
w przedsiębiorstwie.